Kardiologia

KARDIOLOGIA

W ADAD SCM Warszawa Praga udzielają Państwu porad i konsultacji doświadczeni kardiolodzy, jednocześnie wyspecjalizowani w zakresie chorób wewnętrznych. Nasi specjaliści pracują na co dzień w czołowych klinikach kardiologicznych. Ich profesjonalne podejście, a przy tym życzliwość zapewniają Państwu opiekę na najwyższym poziomie.

Nasi specjaliści mają do dyspozycji nowoczesną aparaturę diagnostyczną umożliwiajacą rozpoznanie i leczenie wielu schorzeń ukladu sercowo-naczyniowego oraz możliwość wykonywania szerokiego zakresu badań dodatkowych oraz badań laboratoryjnych. Dzięki temu ADAD SCM Warszawa Praga zapewnia Państwu kompleksowe usługi z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych.

 

Wśród świadczeń z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych proponujemy Państwu:

—- Konsultacje kardiologiczne
—- Konsultacje internistyczne
—- EKG
—- Holter ciśnieniowy – 24-godzinna automatyczna rejestracja ciśnienia krwi
—- Holter EKG  – 24-godzinna rejestracja EKG
—- Badania echo serca dorosłych
—- Badania echo serca dzieci  – również noworodków i wcześniaków
—- Badania dopplerowskie: tętnic nerkowych, tętnic szyjnych
—- Badania laboratoryjne

 

Nasi lekarze:

Dr hab. n. med. Elżbieta Florczak
Dr Beata Kuśmierczyk-Droszcz

HOLTER EKG

Holter EKG – całodobowa rejestracja czynności elektrycznej serca wykonana urządzeniem automatycznym. Elektrody przyklejone są do skóry klatki piersiowej, jak w standartowym badaniu EKG i połączone są z niewielkim urządzeniem zawierającym rejestrator. Urządzenie samodzielnie rejestruje czynność elektryczną serca bez potrzeby ingerencji pacjenta. Zaleca się, aby rejestracja odbywała się podczas normalnego trybu życia pacjenta w pracy, w domu, podczas wysiłku. Po 24 godzinach rejestracji badanie odczytywane jest w komputerze. Wynik pacjent otrzymuje w postaci wydruku z pisemną interpretacją sporządzoną przez specjalistę kardiologa.

Cel badania:

—- Ocena czynności elektrycznej serca – wykrywanie i ocena zaburzeń rytmu i przewodzenia serca, tachyarytmie, nadmierne zwolnienia rytmu oraz pauzy;
—- Ocena zaburzeń ukrwienia mięśnia serca;

Przygotowanie do badania:
—- Nie wymaga specjalnego przygotowania. Nie ma żadnych przeciwwskazań do badania.

HOLTER CIŚNIENIOWY

Holter RR ( Holter ciśnienia tętniczego krwi) – to całodobowa rejestracja pomiarów ciśnienia krwi wykonanych urządzeniem automatycznym: mankiet założony na ramię pacjenta, połączony jest gumową rurką średnicy 0,5 cm z niewielkim pudełkiem zawierającym pompkę oraz rejestrator. Urządzenie samodzielnie pompuje mankiet, mierzy ciśnienie i zapisuje jego wartości w zaprogramowanym trybie: najczęściej co 20 minut w dzień (w godz. 6.00 – 22.00) i co 30 minut w czasie spoczynku nocnego (w godz. 22.00-6.00). Po 24 godzinach rejestracji pomiary ciśnienia krwi odczytywane są w komputerze.

Pacjent otrzymuje wynik w postaci wydruku, na którym zamieszczone są:
—- wartości wszystkich kolejno wykonanych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi;
—- średnie wartości ciśnienia krwi z okresu dnia (z pomiarów pomiędzy godz. 6.00 – 22.00) z podaniem zakresu norm,
—- średnie wartości ciśnienia krwi z okresu nocy ( z pomiarów pomiędzy godz. 22.00 – 6.00) z podaniem zakresu norm,
—- średnie wartości ciśnienia krwi z całej doby z podaniem zakresu norm;

Uwaga! Zaleca się zaplanowanie i wykonanie badania podczas normalnego trybu życia pacjenta w pracy, w domu, podczas wysiłku.

Cel badania:
—- diagnostyka nadciśnienia tętniczego;
—- ocena i monitorowanie skuteczności leczenia hipoptensyjnego;

Przygotowanie do badania:
—- Nie wymaga specjalnego przygotowania. Nie ma żadnych przeciwwskazań do badania.

EKG

EKG jest zapisem elektrycznej aktywności serca oraz stanu ukrwienia mięśnia serca , przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej i kończynach. Wskazaniem do badania są dolegliwości bólowe w klatce piersiowej, uczucie nierównej pracy serca, kołatanie serca, omdlenia, duszność, łatwe męczenie się, przebyte groźne incydenty kardiologiczne, nadciśnienie tętnicze, planowa kontrola u pacjentów leczonych lekami nasercowymi, badania okresowe i profilaktyczne.

Cel badania:

Badanie EKG pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca, w związku z tym pozwala na rozpoznanie zaburzeń rytmu i przewodzenia . Ważnym elementem oceny badania EKG jest obraz ukrwienia mięśnia serca: wykrycie świeżego lub przetrwałego niedokrwienia mięśnia sercowego oraz rozpoznanie zawału serca.

Przygotowanie do badania:

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet w ciąży. EKG jest badaniem bezbolesnym, może być powtarzane wielokrotnie. Wynik badania EKG sporządzany jest w postaci graficznego wykresu, konieczna jest jego interpretacja przez lekarza.

KONSULTACJE INTERNISTYCZNE

W ADAD SCM Warszawa Praga specjaliści chorób wewnętrznych zaplanują i przeprowadzą u Państwa niezbędne badania dla rozpoznania większości chorób dotykających osoby dorosłe.
Ze względu na fakt, że większość naszych internistów posiada jeszcze wyższy stopień specjalizacji z zakresu kardiologii lub gastroenterologii , mogą Państwo uzyskać kompleksową opiekę na najwyższym poziomie.
W naszym ośrodku istnieje możliwość wykonania większości badań zlecanych przez lekarzy internistów, w tym badań analitycznych oraz diagnostyki ultrasonograficznej.

KONSULTACJE KARDIOLOGICZNE

Kardiologia to dziedzina medycyny zajmująca się chorobami układu sercowo-naczyniowego oraz ich następstwami.

Do najczęstszych chorób, z którymi zgłaszają się nasi Pacjenci należą nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, wady serca i niewydolność serca.

W ADAD SCM Warszawa Praga porady i konsultacje kardiologiczne przeprowadzane są przez kardiologów z wieloletnim doświadczeniem pracy klinicznej w wiodących ośrodkach kardiologicznych w kraju, szkolących się stale w najnowocześniejszych metodach diagnostyki i leczenia chorób serca na sympozjach i kongresach międzynarodowych. Dobry kardiolog to podstawa skutecznej diagnozy.

W ADAD SCM Warszawa Praga wykonujemy większość badań niezbędnych dla diagnostyki chorób serca i naczyń – wykonujemy badania EKG, Holter EKG, Holter RR, badania Echo – serca u dorosłych i dzieci (w tym noworodków), badania dopplerowskie (w tym badania dopplerowskie tętnic nerkowych oraz badania dopplerowskie tętnic szyjnych).

Zapewniamy Państwu kompleksowe usługi w siedzibie ośrodka w Warszawie przy ul. Kobielskiej 6.

ECHO SERCA DZIECI I DOROSŁYCH

Badanie echokardiograficzne (USG serca) jest podstawowym  badaniem diagnostycznym w kardiologii dziecięcej. Jest to badanie obrazowe, nieinwazyjne i bezbolesne. Lekarz dotyka głowicą z żelem skóry klatki piersiowej w okolicy przedsercowej, pod –  i nadmostkowej. Na ekranie monitora można obejrzeć budowę serca, ocenić funkcję skurczową i rozkurczową  obu komór, przepływ przez zastawki serca oraz w dużych naczyniach.

Badanie echo serca u dzieci wykonuje się w przypadku wystąpienia następujących objawów:
—- szmerów nad sercem
—- spadku aktywności fizycznej, męczliwości
—- omdleń, zasłabnięć
—- zaburzeń rytmu serca
—- upośledzonego rozwoju fizycznego (przyrostu masy ciała)
—- dolegliwości bólowych w klatce piersiowej

Badanie echokardiograficzne serca może być również zlecone przez lekarza medycyny sportowej.

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Wykonywane jest w pozycji leżącej pacjenta, po całkowitym odsłonięciu klatki piersiowej. U niemowląt i małych dzieci  wskazany byłby rozpinany kaftanik lub bluzeczka. Płacz i niepokój dziecka bardzo utrudniają badanie, dlatego warto zabrać ze sobą ulubioną zabawkę dziecka, książeczkę, butelkę z napojem.

W celu zapewnienia kompleksowej oceny układu krążenia zachęcamy rodziców, po wykonaniu badania echokardiograficznego, do skorzystania z konsultacji kardiologa dziecięcego. Pozwoli to wyjaśnić wszelkie niepokoje rodziców i ustalić zalecenia co do dalszego postępowania. Wizyta może być przeprowadzona tego samego dnia.

 

Nasi lekarze:

Dr Beata Kuśmierczyk-Droszcz – echo serca dorośli
Dr n. med. Małgorzata Mirkowicz-Małek – echo serca dzieci