Dr n. med Małgorzata Mirkowicz-Małek

Dr n. med Małgorzata Mirkowicz-Małek

Specjalista II stopnia chorób dziecięcych i kardiologii


Wykształcenie: absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

Praca doktorska „ Ocena wyników leczenia krytycznej stenozy aortalnej u noworodków i niemowląt” – z wyróżnieniem

Całe życie zawodowe praca  z dziećmi z wadami serca:

—-  początkowo w Klinice Kardiologii Dziecięcej AM w Warszawie przy ul. Litewskiej;
—-  od 1987r w Samodzielnej Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej w Centrum Zdrowia Dziecka (CZD);
—-  od 1990r do chwili obecnej konsultant kardiolog w Klinice Kardiochirurgii CZD
—-  liczne staże zagraniczne w czołowych ośrodkach kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej w Pradze, w Paryżu i Montrealu;
—-  wykonuje  ok 3 tysięcy badań echokardiograficznych rocznie;
—-  wykładowca na kursach echokardiografii i kardiochirurgii CMKP
—-  członek Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Sekcji Echokardiografii PTK

ADAD Specjalistyczne Centrum Medyczne

„Twoje zdrowie w dobrych rękach”