Dr hab. n. med. Elżbieta Florczak

Dr hab. n. med. Elżbieta Florczak

Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista kardiolog


Wykształcenie: Akademia Medyczna w Warszawie

Doświadczenie:

—-  Od 1980 roku asystent Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie, obecnie na stanowisku adiunkta.
—-  Uczestnik licznych zjazdów i szkoleń krajowych i zagranicznych
—-  członek: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT)
—-  Autor i współautor wielu publikacji zagranicznych i krajowych na temat chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym nadciśnienia tętniczego i jego powikłań narządowych.

Główne zainteresowania kliniczne:

—-  nadciśnienie tętnicze – z uwzględnieniem najnowszych sposobów leczenia interwencyjnego m.in. ablacji tętnic nerkowych.
—-  choroba wieńcowa – diagnostyka i leczenie, w tym prewencja pierwotna u osób z czynnikami ryzyka oraz prewencja wtórna u osób po zawale serca.
—-  zaburzenia rytmu serca
—-  niewydolność serca
—-  wady serca

ADAD Specjalistyczne Centrum Medyczne

„Twoje zdrowie w dobrych rękach”