Neurologia

Neurologia

Specjalista neurolog zajmuje się chorobami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Do neurologa są zatem kierowani pacjenci z całym szeregiem różnorodnych, zwykle niespecyficznych objawów.

Jednym z częstszych powodów konsultacji neurologicznej są bóle głowy, których różnorodność i związane z tym określone zasady leczenia wymagają dokładnej oceny przez specjalistę.

Często do neurologa kierowani są pacjenci z  podejrzeniem zaburzenia krążenia mózgowego, z zawrotami głowy, zaburzeniami widzenia, ale także pacjenci z wywiadem nadciśnienia tętniczego, wysokim poziomem cholesterolu, cukrzycą, chorobami serca, w tym po zawale serca, celem oceny ryzyka chorób naczyń mózgowych takich jak udar mózgu.

W takich przypadkach wskazana jest kompleksowa ocena neurologiczna oraz wykonanie badania dopplerowskiego tętnic szyjnych i kręgowych.

Wraz ze starzeniem się naszego społeczeństwa coraz częściej do neurologa kieruje się pacjentów z podejrzeniem chorób neurodegeneracyjnych, czyli takich które wynikają z nieprawidłowych przemian w ośrodkowym układzie nerwowym, najczęściej u osób starszych. Są to przede wszystkim choroby otępienne, jak choroba Alzheimera, gdzie głównym objawem są zaburzenia pamięci. Także zaburzenia ruchowe, w tym zgłaszane przez pacjentów zaburzenia równowagi i upadki , czy też drżenie rąk, głowy lub nóg powinny być diagnozowane przez neurologa.

Celem określenia podłoża tych zaburzeń, a co za tym idzie dopasowania odpowiedniej terapii, również wskazana jest diagnostyka naczyniowa, w tym Doppler tętnic szyjnych i kręgowych.

Neurologia obejmuje również szereg zaburzeń układu nerwowego charakterystycznych dla osób młodych i w wieku średnim, w tym np. stwardnienie rozsiane czy padaczka a także szeroko pojęta diagnostyka omdleń. I tu neurolog poza zawsze niezbędnym podstawowym wywiadem i badaniem neurologicznym posiłkuje się wieloma badaniami dodatkowymi, w tym MRI mózgowia, Dopplerem tętnic szyjnych i kręgowych, EEG, aby móc postawić odpowiednią diagnozę i zaproponować właściwe postępowanie.

Wraz z rozpowszechnieniem cukrzycy rośnie liczba pacjentów cierpiących z powodu drętwienia czy pieczenia kończyn dolnych, głównie stóp. Konsultacja neurologa jest w tych przypadkach wskazana celem oceny funkcji obwodowego układu nerwowego i różnicowania tych objawów z bardzo częstymi w naszym społeczeństwie chorobami zwyrodnieniowymi kręgosłupa, tzw dyskopatiami.

W końcu wielu pacjentów zgłasza się do neurologa z powodu uczucia przewlekłego zmęczenia, uczucia męczliwości lub kurczów mięśni, czy też bólów mięśni.