Dr Sylwia Pieńkowska

Dr Sylwia Pieńkowska

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej


Doświadczenie:

—-  Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
—-  Wieloletni kierownik Poradni Chorób Piersi Kliniki Onkologii CSK MON WIM w Warszawie przy ul. Szaserów
—-  Liczne kursy i szkolenia

Główne obszary zainteresowań klinicznych:

—-  Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi diagnostyka zmian łagodnych w piersiach
—-  Korelacja obrazów mammograficznych z obrazami ultrasonograficznymi

ADAD Specjalistyczne Centrum Medyczne

„Twoje zdrowie w dobrych rękach”