Dr Jacek Proniewski

Dr Jacek Proniewski

Radiolog, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny nuklearnej


Absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie rok 1983.

Doświadczenie zawodowe:

—-  asystent Zakładu Medycyny Nuklearnej i Pododdziału Terapii Izotopowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie w latach 1983-1998.
—-  asystent Zakładu Radiologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie w latach 1998-2019.
—-  asystent w Zakładzie Radiologii Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie od roku 2019.
—-  szkolenia i kursy z zakresu USG jamy brzusznej, narządów powierzchownych i badań dopplerowskich.

Główne obszary zainteresowań klinicznych:

Przez niemal cały okres aktywności zawodowej zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną.
Od roku 1985 wykonuje badania w zakresie ultrasonografii ogólnej, a od roku 1990 także badania naczyń obwodowych z zastosowaniem metody Dopplera.
Od wielu lat specjalizuje się w ultrasonografii dopplerowskiej i wykonuje badania naczyń obwodowych w pełnym zakresie.

 

ADAD Specjalistyczne Centrum Medyczne

„Twoje zdrowie w dobrych rękach”