Biopsje cienkoigłowe

BIOPSJE CIENKOIGŁOWE

Biopsja cienkoigłowa jest diagnostyczną metodą pobierania materiału komórkowego poprzez nakłucie badanego narządu cienką igłą pod kontrolą obrazu USG. Zaaspirowany (zassany)
w czasie biopsji cienkoigłowej materiał, jest następnie poddawany ocenie histopatologicznej. Zaletą tej metody jest możliwość uzyskania materiału do oceny histopatologicznej z guzów położonych głębiej wśród tkanek, w sposób mało inwazyjny, nie wymagający znieczulenia ogólnego.

Dzięki tej metodzie, z dużą skutecznością, mogą być rozpoznane choroby o przebiegu zarówno łagodnym, jak i złośliwym.

 

Cel badania:

weryfikacja wstępnego rozpoznania po mammografii, USG lub badaniu fizykalnym
określenie dalszego postępowania ze zmianą